Các thuộc tính của tấm pin năng lượng mặt trời cho bạn biết công suất của mô-đun, hiệu suất và tính phù hợp của nó. Trong tấm pin làm sẵn, các thông số này được cung cấp dưới dạng xếp hạng và chúng khác nhau giữa các mô-đun. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định xây dựng mô-đun của riêng mình, các tham số này sẽ đóng vai trò là hướng dẫn.

Sau đây là một số thông số quan trọng trong lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời. Điều quan trọng cần lưu ý là các thông số này được lấy trong các điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC). STC cho các tấm pin mặt trời là nhiệt độ tế bào là 25 ° c, bức xạ mặt trời là 1000W / m 2 và mật độ khí quyển là 1,5.
Tìm hiểu về quy trình sản xuất tấm pin mặt trời :Tấm năng lượng mặt trời được sản xuất như thế nào?

Công suất tối đa (Pmax)

Pmax là công suất đầu ra cao nhất của tấm pin mặt trời trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC). Đây là giá trị được gọi nhiều nhất là “kích thước” của tấm pin năng lượng mặt trời và nó được đo bằng Watts. Trên đường cong dòng điện-điện áp, Pmax được tính từ điểm công suất cực đại bằng cách nhân cường độ dòng điện với điện áp tại điểm này. Giá trị này càng cao thì tấm pin năng lượng mặt trời càng “mạnh”.

Điện áp ở công suất tối đa (Vmp)

Vmp là điện áp do tấm pin mặt trời tạo ra khi công suất phát cao nhất. Đây là điện áp thực tế mà tấm pin sẽ đọc được khi nó được kết nối với bộ điều khiển sạc hoặc bộ biến tần trong các điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.

Dòng điện ở công suất tối đa (Imp)

Imp là dòng điện (amps) được tạo ra bởi tấm pin mặt trời khi công suất phát lớn nhất. Đây là cường độ dòng điện thực tế mà tấm pin phải đọc khi được kết nối với thiết bị năng lượng mặt trời trong các điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.

Điện áp mạch mở (Voc)

Điện áp mạch hở là số vôn mà tấm pin năng lượng mặt trời tạo ra khi không có tải trên nó (trong mạch hở). Nó thu được bằng cách đo bằng vôn kế qua cực dương và cực âm. Vì không có tải nào được kết nối với tấm pin, dòng điện không được tạo ra. Voc là một tham số rất quan trọng, vì nó xác định số lượng tấm pin mặt trời bạn có thể kết nối, nối tiếp.

Dòng ngắn mạch (Isc)

Chỉ số Isc là thông số dòng điện ngắn mạch. Chỉ số này được sinh ra khi kết nối đầu âm, dương của tấm pin lại với nhau. Chúng ta sẽ dùng ampe để đo chỉ số của dòng điện này, đây được xem là dòng điện lớn nhất là tấm pin năng lượng mặt trời có thể tạo ra trong điều kiện tiêu chuẩn.. Khi xác định một thiết bị được kết nối như biến tần hoặc bộ sạc năng lượng mặt trời có thể chịu được bao nhiêu ampe, Isc được sử dụng. Nó thường được nhân với 1,25 cho các yêu cầu an toàn.

Hiệu suất của tấm pin mặt trời (Module efficiency)

Hiệu suất của tấm pin là tổng lượng năng lượng mặt trời có thể được chuyển đổi thành điện năng thực tế bằng tấm pin năng lượng mặt trời, trong các điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Tấm pin hiệu quả hơn chiếm ít không gian hơn một chút để tạo ra lượng điện năng tương đương so với tấm pin kém hiệu quả hơn.Hệ số này được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa năng lượng điện năng tối đa tấm pin tạo ra so với năng lượng bức xạ ánh sáng mặt trời tấm pin thu được.

The Nominal Operating Cell Temperature (NOCT)

Nhiệt độ tế bào hoạt động danh nghĩa (NOCT) được định nghĩa là nhiệt độ đạt được bởi các tế bào mạch hở trong mô-đun trong các điều kiện như liệt kê dưới đây: Bức xạ trên bề mặt tế bào = 800 W / m. Nhiệt độ không khí = 20 ° C. Vận tốc gió = 1 m / s.

Hệ số nhiệt độ Pmax

Sản lượng điện tối đa của một tấm pin mặt trời tỷ lệ nghịch với nhiệt độ của nó, tức là sản lượng điện giảm khi nhiệt độ tăng. Hệ số nhiệt độ Pmax (công suất cực đại), là giá trị biểu thị phần trăm thay đổi công suất phát trên mỗi lần tăng nhiệt độ (% / ° C). Hệ số nhiệt độ Pmax là -0,7% / ° C có nghĩa là sản lượng điện tối đa của mô-đun quang điện sẽ giảm 0,7% cho mỗi độ tăng nhiệt độ. Thêm lý do để yêu mặt trời.

Hệ số nhiệt độ của Voc

Đây là thước đo mức độ ảnh hưởng của điện áp hở mạch của bảng điều khiển năng lượng mặt trời do sự thay đổi nhiệt độ của nó. Điện áp mạch hở thường giảm khi nhiệt độ tăng. Thông thường, Voc của một tấm pin mặt trời sẽ cao hơn vào mùa đông, hơn là vào mùa hè.

Hệ số nhiệt độ của Isc

Khi nhiệt độ của tấm pin mặt trời tăng lên, thì dòng điện ngắn mạch (Isc) của tấm pin đó sẽ giảm tương ứng. Hệ số nhiệt độ của Isc biểu thị phần trăm độ lệch so với dòng điện ngắn mạch danh định của bảng điều khiển năng lượng mặt trời khi có sự thay đổi nhiệt độ của nó. Nó được đo bằng% / ° C.

Điện áp tối đa khi kết nối hệ thống (Maximum System Voltage)

Thông số này cho chúng ta biết chúng ta có thể mắc nối tiếp bao nhiêu tấm pin mặt trời để thành một dãy và đảm bảo an toàn cho cả hệ thống. Một hệ thống năng lượng mặt trời hoàn chỉnh thường bao gồm một loạt các tấm pin mặt trời riêng lẻ. Tổng điện áp hệ thống là lượng điện áp tối đa mà hệ thống sẽ tạo ra khi các tấm được kết nối với nhau. Đó là sản phẩm của xếp hạng điện áp của từng mô-đun riêng lẻ và tổng số bảng được sử dụng. Nếu các tấm pin mặt trời 12, 40v được mắc nối tiếp trong một hệ thống, tổng điện áp của hệ thống sẽ là 40v × 12 = 480V. Càng nhiều điện áp mong muốn của bạn, bạn càng cần nhiều tấm pin.

Dòng cầu chì tối đa (Maximum series fuse rating)

Cầu chì chịu tải dòng điện tối đa mà tấm pin được đánh giá để xử lý. Vì vậy, chỉ cần sử dụng xếp hạng cầu dao / cầu chì được khuyến nghị.

Application class A

Thông số tấm pin năng lượng mặt trời Application class A chỉ điều kiện kiểm tra độ an toàn cách điện của tấm pin.

Kết luận: Trên đây là thông số đầy đủ nhất về tất các hãng sản xuất tấm pin mặt trời có trên thị trường, nắm được điểm này chúng ta có thể thiết kế và xây dựng được hệ thống điện mặt trời đạt chuẩn cũng như đảm bảo an toàn khi thi công cũng như vận hành.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *