Hở mạch và ngắn mạch là hai thuật ngữ đặc biệt biểu thị các cực đối nhau của hệ số điện trở. Chúng ta có thể xem xét mạch điện bằng cách xem bất kỳ cặp thiết bị đầu cuối nào được tiếp xúc:

Trong ngữ cảnh của hai đầu cuối bất kỳ của mạch:
Ngắn mạch có nghĩa là hai đầu cuối được nối với nhau bên ngoài có điện trở R = 0, giống như một dây dẫn lý tưởng. Điều này có nghĩa là không có chênh lệch điện áp cho bất kỳ giá trị hiện tại nào. (Lưu ý rằng dây thật có điện trở khác không!) Một mạch hở có nghĩa là hai đầu nối là các điểm được ngắt kết nối bên ngoài, tương đương với điện trở R = ∞. Điều này có nghĩa là dòng điện bằng không có thể chạy giữa hai đầu nối, bất kể sự chênh lệch điện áp nào. (Lưu ý rằng điện áp rất cao có thể gây ra dòng điện chạy qua các khoảng trống không khí hoặc chân không lớn!)


Khái niệm nhìn vào hai đầu cuối của một mạch và xem xét hành vi ở hai cực này là một khái niệm mạnh mẽ. Trong cả lý thuyết và thực hành, từ “bên ngoài” không có nghĩa cụ thể. Đó là một ranh giới tùy ý để tách hành vi “ban đầu” của một mạch khỏi hành vi mới khi chúng tôi thực hiện các sửa đổi nhất định tại bất kỳ cặp nút nào. Ranh giới nhân tạo này coi phần còn lại của mạch, các phần bên trong hộp đen, là không thể sửa đổi. Bằng cách đưa ra giả định đó, chúng ta có thể thực hiện chỉ một thay đổi nhỏ bên ngoài hộp đen và thấy tác dụng của nó đối với hộp đen.

Tham khảo: https://ultimateelectronicsbook.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *