Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt tần số cho dòng bộ đàm icom v80, trong trường hợp các bạn lỡ tay nhấn lung tung bị mất tần số, mà không có ai để hỗ trợ.

Thao tác khá đơn gian các bạn có thể làm tại nhà, đặc biệt là các bạn không biết gì về bộ đàm cũng có thể làm được.

Bước 1: set chế độ cài đặt

Đầu tiên chúng ta tắt bộ đàm đi, sau đó mở lên đồng thời giữ 2 phím lên xuống cho đến khi bộ đàm mở lên thành công. Chúng ta sẽ thấy màn hình cài đặt ( nếu chưa thấy màn hình cài đặt thì chúng ta làm lại như trên)

Bước 2: cài tần số

Tiếp tục nhấn 2 phím lên xuống cho đến khi màn hình xuất hiện DFT.CH thì chúng ta văn nút Volum cho chữ CH đổi thành FR thì dừng lại. Sau đó nhấn phím (số 0).

Trên màn hình bộ đàm sẽ xuất hiện tần số CH1, ta nhấn phím VFO cho đến khi nào mất chữ ML thì chúng ta sẽ nhập tần số mới cho bộ đàm ( bằng cách nhấn số trên bàn phím VD : tôi cài tần số 145,500 VHF thì tôi sẽ nhấn 145500)

Bước 3: Cài mã cost

Chúng ta nhấn phím Funct với phím số 8,sau đó nhấn tiếp phím lên xuống để chọn loại mã cost, ớ đây tôi chọn mã cost có hình loa nhạc.

Vặn tiếp nút volum để chọn thông số cho mã cost,sau đó nhấn phím (0).

sau đó nhấn tiếp Funct và phím 1 để lưu cost.

Bước 4: Lưu kênh vừa cài đặt

Sau khi chúng ta cài mã cost xong chúng ta sẽ tiến hành lưu tần số vừa cài đặt vào 1 kênh mà chúng ta muốn sử dụng ( ở đây tôi lưu vào kênh số 1)

Chúng ta nhấn phím Funct kết hợp VFO rồi nhấn tiếp phím lên xuống để chọn kênh, sau khi đã chọn được kênh ta nhấn tiếp phím Funct kết hợp VFO (3s) để lưu kênh vừa cài đặt sau đó thoát khỏi chế độ cài đặt ( đối với các kênh còn lại ta cũng làm tương tự như các bước trên)

Chúc các bạn thành công!

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *