Bước1: Đầu tiên chúng ta truy cập vào địa chỉ ip của modem 192.168.1.1

1

user name và password ở đây mặc định là admin, nếu không phải thì đã bị thay đổi thì ta có thể liên hệ với nhà mạng để xin thông tin lại

Bước 2: Chúng ta tìm đến mục Application rồi đến mục Port Forwarding

 

2 3

-Dòng enabale chúng ta kích chuột vào

Name: chúng ta đặt tên tùy ý vd: camera

Protocol : ta kéo xuống chọn TCP AND UDP

WAN Host Start IP Address và WAN Host End IP Address để trống

WAN Connection: chúng ta sổ xuống chọn omic_ipv4_ppoe_1

(chú ý ở đây nhiều bạn hay để mặc định Offload_Traffic đặc biệt là những bạn mới thì camera sẽ không xem được)

WAN Start Port và WAN End Port ta điền port của đầu ghi mặc định 34567

LAN Host IP Address ta điền ip của đầu ghi : 192.168.1.10

LAN Host Start Port và LAN Host Start Port tương tự ta cũng chọn la port đầu ghi 34567

sau đó ta nhấn vào add

vậy là ta đã NAT xong, tiếp theo ta tìm đến mục Seccurity rồi firewall chọn off để tắt tường lửa đi như vậy thì chúng ta mới xem camera được.

Bước 2: ta vào DDNS để khai báo thông tin host mà ta dùng để xem camera

4

đầu tiên ta cũng kích vào mục enabale

Service Type: ta kéo xuống chọn Service nào mà mình đăng ký tên miền vd: bạn dùng tiên miền .no-ip.info thì chọn NO-IP

Username: là tài khoản bạn sử dụng để đăng ký tên miền

password: là mật khẩu của tài khoản

WAN connection chúng ta cũng chọn omic_ipv4_ppoe_1

Domain: host mà mình dùng để xem camera.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *